Contact

Het bestuur van de fotoclub bestaat uit:

> Janneke Dun, voorzitter

> Gea Bartelds, secretaris

> Marian Abelen, penningmeester

> Leentje Roelofs, algemeen bestuurslid

> Jannet de Joode, algemeen bestuurslid


Voor vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris